Khúc Sông Quê

Khúc Sông Quê 

Đây khúc sông quê phơi nắng tàn
Treo vai lãng tử giữa non ngàn
Chim bay cuối bãi vừng mây nổi
Cá lượn đầu dòng vết bọt tan
Mượn rượu vài chun, vui bến mộng
Vay thơ mấy chữ, hẹn cung đàn
Mới hay đất Mẹ thiên nhiên đó?
Trêu kẻ xưa về những thở than ./.
Nguyễn Hải 

1 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.